Kurspakken

Kurset består av fire bolker, som til sammen dekker de viktigste temaene innen plan- og bygningsrett.

Velg mellom fysisk kurs, nettkurs eller en kombinasjon.
Alle kursdeltakerne får en håndbok som forklarer skillet mellom juss og politikk i plan- og bygningsretten.