Deltakere

Q: Hvor mange kan delta på kurset?
A: Det er ingen begrensninger på antall deltakere.

Q: Kan ansatte i kommunen delta?
A: Dette er opp til den enkelte kommune. Kurset er ment som politikeropplæring, og ansatte bør eventuelt være passive deltakere.

Q: Kan vi invitere eksterne deltakere, f.eks. fra nabokommuner, interesseorganisasjoner eller utbyggere?
A: I utgangspunktet er det kun lokalpolitikerne i kommunen som kan delta. Ta kontakt dersom dere har spørsmål omkring evt. gjester, så finner vi en løsning.

Q: Kan vi slå oss sammen med nabokommunen når vi bestiller kurs?
A: Små kommuner kan eventuelt slå seg sammen og bestille et felles kurs.

 

Fysisk eller webinar

Q: Kommer dere til kommunene fysisk?
A: Ja, så fremt kommunen skaffer et egnet lokale kan vi komme til dere.

Q: Kan dere holde webinarer på kveldstid eller i helger?
A: Selvsagt. Kommunen bestemmer tidspunktet selv.

Q: Vi ønsker en heldagssamling for kommunestyret, og deretter 2-3 kveldswebinarer for Planutvalget. Lar dette seg gjøre?
A: Ja, dette er et godt kursopplegg.

Q: Kan webinarene tas opp for senere bruk?
A: Ja, dette velger kommunen selv. Ved opptak får kommunen tilsendt videofilen i etterkant av kurset. Videoen kan brukes til internt bruk. Det er ikke tillatt å dele videoen på offentlige plattformer.

Q: På hvilken plattform gjennomføres webinarene?
A: Vi bruker normalt teams til webinarer. Det er kommunen som selv setter opp et møte i teams, og inviterer de som skal delta.

Q: Hvem sender ut invitasjon til webinarene?
A: Den som bestiller kurset vil ha best oversikt over hvem som skal delta, og dermed ansvar for å sende ut kursinvitasjon på e-post.

 

Innhold

Q: Vi har noen særskilte problemstillinger vi ønsker skal inngå i kurset. Er dette mulig?
A: Ja, ta kontakt så skal vi skreddersy et kurs basert på deres ønsker.

Q: Hvordan får vi tilgang på håndboken om juss og politikk?
A: Håndboken sendes til den som har bestilt kurset, som vil distribuere denne videre til deltakerne.

Q: Kan vi diskutere konkrete saker i kurset?
A: Ja, men vi er varsomme med å gi råd i konkrete saker da vi ikke har fått satt oss inn i faktum. Vi kan imidlertid gjøre rede for hvordan jussen skal forstås, slik at dere får et bedre grunnlag til å løse problemstillingene selv.

Q: Kan dere gjøre rede for Naturavtalens betydning for kommunene?
A: Ja, vi tilpasser kurset ut fra den enkelte kommunens ønsker og behov. Ta kontakt, så blir vi enige om form og innhold.

Q: Kan dere holde kurs for de ansatte i kommunen også?
A: Politikerskolen er et tilbud til lokalpolitikerne. I Holth & Winge har vi mange kurstilbud rettet mot administrasjonen i kommunene.

 

Pris og betaling

Q: Hvor mye koster kurset?
A: Prisen blir fastsatt ut fra hvor omfattende kursopplegg som velges. I tillegg kan vi finne en pakkeløsning dersom nabokommuner bestiller fysiske kurs i samme tidsrom.

Q: Hvordan betaler vi?
A: Vi sender faktura etter at kurset er gjennomført.