Planprosessene er veien frem til et planvedtak.

Det er kommunestyret som vedtar arealplaner. Som folkevalgt er det derfor svært viktig at du kjenner til hvilke krav loven oppstiller når det gjelder planprosesser. I jungelen av paragrafer er det lett å trå feil på veien mot et planvedtak, noe som kan ha store konsekvenser for planens gyldighet.

Denne delen av kurset tar deg gjennom planprosessene fra A til Å. Vi viser hvilke saksbehandlingskrav loven oppstiller ved rullering av kommuneplanens arealdel og for reguleringsplanplaner. I tillegg forklarer vi de særskilte reglene som gjelder ved behandling av private planinitiativ.

Neste del av kurset handler om arealplaner.