Forvaltningsrett handler om de grunnleggende krav til all offentlig myndighetsutøvelse. Første del av kurset tar for seg forvaltningsloven og gjennomgår alle bestemmelser lokalpolitikerne må være kjent med.

Vi skal blant annet klargjøre følgende spørsmål:

  • Hva reguleres av forvaltningsloven, og hvilken betydning har denne loven ved utøvelse av lokalpolitikk?
  • Hva er forskjellen mellom et enkeltvedtak og en forskrift?
  • Når er man inhabil, og hvordan avgjøres dette?
  • Hva ligger i kravet om at enkeltvedtak skal begrunnes?
  • Hvem kan klage på kommunens vedtak, og hva kan Statsforvalter overprøve?
  • Når kan kommunen omgjøre et vedtak?
  • Når vil et vedtak kunne bli kjent ugyldig?

Neste del av kurset handler om planprosesser.